گالری

گالری محصولات زرین سلامتhome_bakery_gallery1

کره گیاهی صنفی صنعتی (مارگاین)

در محصولات لبنی همچون خامه، خامه قنادی و بستنی به عنوان چربی گیاهی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد که با انواع نقطه ذوب و طعم قابل عرضه می باشد.

home_bakery_gallery3
home_bakery_gallery20

home_bakery_gallery19
home_bakery_gallery14

کره گیاهی مخصوص سفره (صبحانه)

این محصول در بسته بندی ده کیلویی برای فروش به واحدهای بسته بندی و همچنین با بسته بندی های 100،50،15،10 و 250 گرمی به بازار مواد غذایی جهت استفاده خانوار عرضه می گردد تا مصرف کنندگان از تنوع محصولات آن رضایت داشته باشند.

home_bakery_gallery9

کره گیاهی صنفی صنعتی (مارگاین)

در محصولات لبنی همچون خامه، خامه قنادی و بستنی به عنوان چربی گیاهی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد که با انواع نقطه ذوب و طعم قابل عرضه می باشد.

home_bakery_gallery5
home_bakery_gallery11

کره گیاهی صنفی صنعتی (مارگاین)

در محصولات لبنی همچون خامه، خامه قنادی و بستنی به عنوان چربی گیاهی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد که با انواع نقطه ذوب و طعم قابل عرضه می باشد.


home_bakery_gallery13

کره گیاهی مخصوص سفره (صبحانه)

این محصول در بسته بندی ده کیلویی برای فروش به واحدهای بسته بندی و همچنین با بسته بندی های 100،50،15،10 و 250 گرمی به بازار مواد غذایی جهت استفاده خانوار عرضه می گردد تا مصرف کنندگان از تنوع محصولات آن رضایت داشته باشند.

home_bakery_gallery2
home_bakery_gallery18